ZÁKAZ LOVU KAPRA RYBNIČNÉHO

Dňa 6.11.2021 sa zarybňovali tieto revíry:

VN Bátovce – kapor K3
Od tohto dňa platí Zákaz lovu kapra rybničného :
Od 6.11.2021 od 00 hod. do 2.12.2021 do 24,00 hod.
Ostatné ryby /mimo hájenia/ je povolené loviť naďaľej.

VN BÁTOVCE sa otvárajú na lov kapra rybničného od 3. decembra 2021 od 6,00 hod.

Dňa 10.novembra 2021 sme zarybnili štrkovisko Mýtne Ludany kaprom rybničným K3 1500 kg.
Od tohto dňa platí Zákaz lovu kapra rybničného :
Od 11.11.2021 od 00 hod. do 7.12.2021 do 24,00 hod.
Ostatné ryby /mimo hájenia/ je povolené loviť naďaľej.

štrkovisko Mýtne Ludany sa otvárajú na lov kapra rybničného od 8.decembra 2021 od 6,00 hod

VN Devičany – NAĎAĽEJ PLATÍ ZÁKAZ LOVU RÝB – znížená hladina