Výbor MsO Levice

VÝBOR SRZ MsO LEVICE

na volebné obdobie 2022- 2025

Predsedníctvo: Pavol Barcík,  Mgr. Attila Hamran, Ing. Branislav Danielič, JUDr.Imrich Hraška, Milan Mičjan, Peter Major
Predseda: Pavol Barcík
Podpredseda: Ing. Branislav Danielič
Tajomník: Mgr. Attila Hamran    tel. 0949 218 410  /viceprezident SRZ za NR kraj/
Vedúci RS:   Špleha Milan  tel. 0905 125 754
Vedúci LRU: Budinský Gregor
Sekcia čistota vôd: Ing. Branislav Danielič
Pokladník: Milan Mičjan
Hlavný hospodár: Peter Major tel. 0949 218 435
člen výboru:  Nemec Tomáš
                         Ing. Števko Jozef
                         Goncol Imrich
                         Bobor Tomáš
                        Mičjan Vladimír
                        Nemec Matúš
                        Gabona Marek
Predseda KK: Novotný Róbert st.
Člen KK: Hostinský Tomáš, Ivan Ježík