ÚRADNÉ HODINY V R.2024

ÚRADNÉ HODINY PRE ROK 2024:

Január, Február, Marec,

Pondelok od 8:00 hod. –– do 15:00 hod.
Utorok od 8:00 hod. –– do 15:00 hod.
Streda od 8:00 hod. –– do 18:00 hod.
Štvrtok od 8:00 hod. –– do 15:00 hod.
Piatok od 8:00 hod. –– do 15:00 hod.

apríl – December

Pondelok od 8:00 hod. –– do 15:00 hod.
Utorok od 8:00 hod. –– do 15:00 hod.
Streda od 8:00 hod. –– do 15:00 hod.
Štvrtok od 8:00 hod. –– do 15:00 hod.
Piatok od 8:00 hod. –– do 15:00 hod.

Obedná prestávka: od 11:30 hod. do 12:00 hod.

V prípade neprítomnosti volať tajomníka: 0949/218 410
/môžu sa vybavovať administratívne veci na úradoch /