Hosťovacie povolenia na rybolov

sa vydávajú na nasledovné revíry:

revír č.2-0760-1-1HRON
2-2120-1-1PEREC
2-4870-1-1VN KALNÁ NAD HRONOM
2-4920-1-1VN VEĽKÉ KOZMÁLOVCE
2-5420-1-1VN TURÁ
2-5342-1-1VN TEKOV
2-2660-1-1SIKENICA č.2

1. HOSŤOVACIE POVOLENIA PRE ČLENOV SRZ

DENNÉ10,- €
TÝŽDENNÉ60,- €

2. HOSŤOVACIE POVOLENIA PRE NEČLENOV SRZ A CUDZINCOV

(podmienka pre vydanie hosťovacieho povolenia je, že žiadateľ musí byť držiteľom platného rybárskeho lístka)

DENNÉ30,- €
TÝŽDENNÉ150,- €

Povolenia je možné zakúpiť v kancelárii SRZ MsO Levice 

Po-Pi :8.00-11.30, 12.00-15.00

 

Alebo v rybárskych potrebách:

Carp Land Levice,  Ľ. Ivana 6, 934 05 Levice

QANTICA s.ro. Rybárske Potreby –  P. Jilemnického 2841/7, 934 01 Levice

Fishing equipment M & R-Carp – Kpt. Jána Nálepku 1616/1, 934 05 Levice

 

Hosťovacie povolenia sa nevydávajú v zmysle „Uznesenia VČS a MK“ na tieto revíry:

VN Bátovcer.č. 2-4490-1-1
VN Kozárovcer.č. 2-4910-1-1
2-3740-1-1

2-3740-1-1

štrkovisko Mýtne Ludany

štrkovisko Tlmače

2-4640-1-1VN DEVIČANY
2-4671-1-1VN DRŽENICE

Rybárske lístky

Rybárske lístky v zmysle zákona č. 216/2018 z. z., (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/2002 Z. z. O rybárstve) vydávajú obce. Pri vybavovaní na MSÚ Levice sa poplatok platí v hotovosti, a to:

  • na 1 týždeň 1,50 €
  • na 1 mesiac 3,- €
  • ročný 7,00 €
  • trojročný 17,00 €
  • ročný pre deti – zdarma

Rybárske lístky sa vydávajú okrem štvrtka každý deň na Mestskom úrade, Námestie hrdinov č.1., Levice.

Na lov rýb je okrem rybárskeho lístka potrebné aj povolenie na rybolov. Toto vydáva oprávnená organizácia rybárskeho zväzu po zaplatení členského( prípadne hosťovacie povolenie ) a predložení platného rybárskeho lístka. Ak pri kontrole dokladov členmi rybárskej stráže neviete predložiť platný rybársky lístok, ste v zmysle zákona považovaní za pytliakov a budete prejednávaní buď orgánmi činných v trestnom konaní, alebo disciplinárnou komisiou.