2% dane – darujte – za brigádu

aj formou poskytnutia 2% dane, je možné nahradiť brigádu pre rok 2024.

tlačivo :    TLAČIVO NA 2% – dane za r. 2023

kópiu vyhlásenia, že ste poukázali na účet SRZ Rada Žilina je potrebné vhodiť do schránky na SRZ Levice, J. Kollára č. 28, Levice. Aby sme vedeli podľa vášho vyhlásenia dostať fin. prostriedky zo Žiliny na SRZ Levice. Potom vieme započítať aj brigádu.