Školenia a skúšky nových členov

PREDAJ LITERATÚRY A ZÁPIS NA SKÚŠKY NOVÝCH ČLENOV ZAČÍNA DŇOM

4. januára 2023
a končí dňom

30.3.2023

Vždy v úradných dňoch  od 8:00 do 18:00 hod

  Skúšky nových členov sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

20. JANUÁRA 2023 O 16,00 HOD.
27. JANUÁRA 2023 O 16,00 HOD.
3. FEBRUÁRA 2023 O 16,00 HOD.
10. FEBRUÁRA 2023 O 16,00 HOD.
17. FEBRUÁRA 2023 – O 16,00 HOD.
17. MARCA 2023 O 16,00 HOD.

DETI

21. JANUÁRA 2023   DETI  O 8,00 HOD., OD 10,00 HOD.

11. FEBRUÁRA 2023  DETI  O 8,00 HOD., OD 10,00 HOD.

18.MARCA 2023 – DETI O 8,00 HOD. , OD 10,00 HOD.

Vždy od 16:00  hod., v kancelárii  SRZ MsO LEVICE, Kollárova  č. 28. Písacie potreby si prineste so sebou. Dochvíľnosť NUTNÁ!

TERMÍN SKÚŠKY BUDE ZÁUJEMCOVI O ČLENSTVO OZNÁMENÝ PRI ZAKÚPENÍ PRIHLÁŠKY A LITERATÚRY.  TENTO TERMÍN  JE   POTREBNÉ  DODRŽAŤ, NAKOĽKO V JEDNOM SKÚŠOBNOM DNI SA SKÚŠA IBA 15 UCHÁDZAČOV. PRI NEÚSPEŠNÝCH SKÚŠKACH BUDE PREDSEDOM SKÚŠOBNEJ KOMISIE OZNÁMENÝ I.OPRAVNÝ TERMÍN SKÚŠOK. PRI NEÚSPEŠNÝCH SKÚŠKACH V I.OPRAVNOM TERMÍNE BUDE PREDSEDOM SKÚŠOBNEJ KOMISIE URČENÝ II.OPRAVNÝ TERMÍN, ZA KTORÝ SA UŽ PLATÍ POPLATOK 5,- €.

Deti od 10 do 14 rokov musia absolvovať povinné školenie.

Školenie a skúšky detí sa uskutočnia v kancelárii  SRZ MsO LEVICE, Kollárova  č. 28. Písacie potreby si prineste so sebou. Dochvíľnosť NUTNÁ!

Termín skúšky bude záujemcovi o členstvo oznámený pri zakúpení prihlášky a literatúry. Tento termín je potrebné dodržať, nakoľko v jednom skúšobnom dni sa skúša 15 uchádzačov. Pri neúspešných skúškach bude záujemcovi oznámený opravný termín.

Študenti sa považujú za mládež a pre vydanie povolení študentom začína veková hranica v nasledujúcom roku po dosiahnutí 18. Roku a trvá ešte v roku, v ktorom dovŕšil 25 rokov veku (podmienkou však je, že študuje NA DENNOM ŠTÚDIU“  o čom každý rok predloží „Potvrdenie o návšteve školy“).