Ako sa stať členom SRZ MsO Levice

Záujemca o členstvo v SRZ a o lov rýb musí:

1.   Navštíviť mestskú organizáciu SRZLevice v úradných hodinách.

2.   Podať u MsO prihlášku za člena. Uhradiť sumu 5,- € za Zákon a Vyhlášku o rybárstve, Stanovy SRZ a  náklady spojené so skúškami.

      Uchádzač bude ihneď zaradený na termín školenia so skúškou.

3.   Absolvovať test na preskúšanie uchádzačov na prijatie za člena SRZ v pridelenom termíne. Test sa skladá zo základných poznatkov z oblasti rybárstva, biológie rýb a právnych predpisov upravujúcich lov rýb.

4. Deti do 15 tich rokov predkladajú spolu s prihláškou aj súhlas oprávneného zástupcu. Školenie detí sa uskutočňuje v troch dňoch a to vždy v sobotu podľa určených termínov. Skúšky sa uskutočnia v poslednom termíne prednášok, pričom v doobedňajších hodinách sa uskutoční školenie a v poobedňajších hodinách sa uskutočnia skúšky. Ak dieťa neabsolvuje všetky školenia a skúšky, nebude mu vydané povolenia na rybolov.

Na základe úspešne absolvovaného testu a po prijatí výborom SRZ MsO Levice za člena,  vydá organizácia:

  1. Členský preukaz. Pri jeho vystavení zaplatí žiadateľ zápisné a členský príspevok.

Po splnení všetkých popísaných krokoch si môže žiadateľ zakúpiť povolenie na lov rýb na kaprové vody. (iba také vody obhospodaruje naša organizácia).

SRZ vydáva niekoľko druhov povolení na lovu rýb s rôznym rozsahom platnosti. Najširšiu platnosť má zväzová povolenka a  nasleduje miestna povolenka na revíry obhospodarované základnou organizáciou.

Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté v kancelárii MsO.

Potom Vám už ostáva iba zakúpiť si ročný alebo trojročný rybársky lístok na MsÚ alebo OÚ v mieste svojho bydliska, navštíviť špecializovanú predajňu s rybárskymi potrebami, kde Vám ochotne poradia pri výbere rybárskeho náradia, vybrať si rybársky revír k lovu rýb a nahodiť.

Petrov zdar!