VYDÁVANIE POVOLENÍ NA R. 2022

Vydávanie povolení na r. 2022 začína dňa 27.decembra. 2021. Počas stránkových hodín, denne od 8,00 – 15,00 hod. v stredu do 18,00 hod.
Vydávanie povolení na rybolov bude aj v budúcom roku prebiehať osobne, ale aj elektronicky cez účet.