SRZ MsO Levice – poďakovanie mestu Levice za dotáciu 3500,-€

Poďakovanie patrí mestu Levice za finančnú dotáciu 3500,-€ pre cestovný ruch. Finančné prostriedky boli použité na nákup baktérii, ktoré čistia organické sedimenty v jazierku M.R.Štefánika v mestskom parku, revírne tabule, náradie na čistenie okolia Pereca.

2 % dane – posledný termín na odovzdanie kópie poukázania pre SRZ MsO Levice

Kto dal 2% z daní pre SRZ MsO Levice za rok 2024, je potrebné doručiť do 30.7. 2024 kópiu poukázania /Vyhlásenie /, aby sme vedeli tieto 2% žiadať zo SRZ Rady Žilina, a tak isto vedeli dotyčnému členovi zapísať brigádu za rok 2024.

Bez doručenia vášho vyhlásenia o poukázaní nám finančné prostriedky nebudú pridelené, tak isto nevieme zapísať členovi brigádu.

 

 

AKO SPRÁVNE ZAOBCHÁDZAŤ S ULOVENOU RYBOU

Uvedomte si, že idete loviť ryby na revír, kde sú kapitálne ryby  /kapre, amure, sumce/

  1. NA VYLOVENIE POUŽÍVAJTE VEĽKÝ PODBERÁK
  2. FOTENIE S RYBOU ROBTE VŽDY NAD VANIČKOU, PODLOŽKOU
  3. NAJVHODNEJŠIE JE POUŽÍVAŤ VANIČKU NA ODLOŽENIE RYBY /VEĽKÉ RYBY DOKÁŽU VYSKAKOVAŤ A SPADNÚŤ S PODLOŽKY/

výsledky BOILESOVÝ PRETEK- VN Bátovce 2024

v dňoch 23. – 26.5.2024 sa konal boilesový pretek na VN Bátovce. Zúčastnilo sa 19 teamov.

  1. miesto:    Team Pod Kalváriou /Kosák, Petráš/    č.2  váha 30,27 kg
  2. miesto:   Team Múčka, Ďatko   č. 14  23,75 kg
  3.  miesto:  Team Squidbaits  /Višňa, Kacian/    č. 16   21,37 kg

najťažšia ryba preteku    Team Pod Kalváriou   19,24 kg

 

celkovo ulovených rýb nad 5 kg     bolo 15 ks, o váhe 166,76 kg

 

 

2% dane – darujte – za brigádu

aj formou poskytnutia 2% dane, je možné nahradiť brigádu pre rok 2024.

tlačivo :    TLAČIVO NA 2% – dane za r. 2023

kópiu vyhlásenia, že ste poukázali na účet SRZ Rada Žilina je potrebné vhodiť do schránky na SRZ Levice, J. Kollára č. 28, Levice. Aby sme vedeli podľa vášho vyhlásenia dostať fin. prostriedky zo Žiliny na SRZ Levice. Potom vieme započítať aj brigádu.