výlov VN Pukanec 19.11.2022 – zarybnenie revírov

Dňa 19.11.2022 sa uskutočnil výlov rýb na VN Pukanec. Ryby boli nasadené do našich revírov:

VN Devičany  600 kg  kapor K3,   šťuka ročná  65 kg

štrkovisko M.Ludany  636 kg   kapor   K3

VN Bátovce 1650 kg  kapor K3,  šťuka ročná  15 kg

VN Kozárovce 1400 kg  kapor K3, šťuka ročná 68 kg

Ďakujeme všetkým zúčastnením brigádnikom, členom výboru, hospodárom, ktorí sa zúčastnili náročnej práce.

výlov rýb VN V. ĎUR – zarybnenie revírov

Dňa 5.11.2022 sme mali výlov rýb na chovnej nádrži V.Ďur. Kde sme spolu vylovili  4904 kg kapra K3, 1445 kg kapra K2, 54 kg šťuky ročnej, 410 kg karasa.

Vylovené ryby išli na zarybnenie našich vodných nádrží:

VN Kozárovce 1480 kg  kapor K3,    VN Bátovce  1492 kg   kapor K3,   štrkovisko Tlmače 905 kg kapor K3,  Perec  509 kg  kapor K3, 54 kg šťuka.

Na revíroch  VN BÁTOVCE, VN KOZÁROVCE, VN DEVIČANY, štrkovisko M.Ludany, štrkovisko Tlmače platí zákaz lovu kapra rybničného od 5.11. do 2.12. 2022.

Lov rýb povolený je. Ak by niekto ulovil kapra rybničného, musí ho pustiť šetrne späť do vody. Privlastnenie kapra rybničného bude možné od 3.12.2022 t.j. v sobotu.

Všetkým zúčastnením na výlove rýb Ďakujeme za výborne odvedenú prácu.

VIAC FOTO VO FOTOGALÉRII  !!

výbor SRZ MsO Levice

Perec – čistenie lesíka 22.10.2022

Dnes sme spojili sily a urobili sme kus práce. Vyčistili sme chodník a lesík, ktorý bol úplne zarastený. Brigádnici rybári SRZ MsO Levice s hospodármi vyčistili zarastený lesík pri Pereci na Mochovskej ulici, tak aby žiaci zo škôl mohli tadeto chodiť na prechádzky. Predsa je lepšie chodiť do lesa, ako po betóne v meste. V čistení sa bude aj naďaľej pokračovať. Rybári si tu môžu vychutnať krásne rybačky v prírode a žiaci zo škôl urobiť výlet v krásnom prostredí.

Ďakujem všetkým zúčastnením za odvedenú prácu.

Bc.Hamran Attila – tajomník SRZ MsO Levice

 

v mesiaci november sa budú zarybňovať vody !!!

V dňoch 5.11. a 19.11. budú výlovy chovných rybníkov. Po zarybnení  vôd bude zákaz lovu kapra rybničného od 5. novembra do 2. decembra 2022. /vrátane/.  To znamená, že  lov ostatných rýb zakázaný nebude, v prípade že sa podarí niekomu uloviť kapra rybničného, bude ho musieť šetrne pustiť späť do vody.  Privlastnenie kapra rybničného začína v sobotu 3.12.2022

jedná sa o tieto revíry:

VN BÁTOVCE, VN KOZÁROVCE, VN DEVIČANY,

štrkovisko TLMAČE, štrkovisko M.LUDANY,

XIV. Snem SRZ – nový tajomník, prezident, členovia Rady, novela Stanov SRZ

V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táloch konal XIV. Snem SRZ . Na Sneme sa konali voľby tajomníka SRZ, prezidenta SRZ, členov Rady SRZ a kontrolnej komisie pri Rade SRZ. Taktiež sa schvaľovala novela Stanov SRZ. Na Sneme  sa zúčastnilo 239 delegátov z toho za Nitriansky kraj sa zúčastnilo 30 delegátov nominovaných svojími OZ SRZ.
Za našu organizáciu boli delegovaný členskou schôdzou :  p. Barcík Pavol – predseda, p. Bc.Hamran Attila- tajomník
Za tajomníka SRZ bol zvolený: Ing. Bohuš CINTULA – MO SRZ Ružomberok
Za prezidenta SRZ bol zvolený: Ivan OROVČÍK – MO SRZ Stará Ľubovňa.
Za členov Rady SRZ za Nitriansky kraj boli zvolení:
– Bc. Attila HAMRAN – MsO Levice, ktorý bol zároveň zvolený za viceprezidenta SRZ za Nitriansky kraj
– JUDr. Tibor TIMÁR – MO SRZ ŠAĽA
– Ing. Andrej PIŠ – MsO Nitra
– Ing. Ľubomír STANKO – MO SRZ Topoľčany
Novela Stanov SRZ bola delegátmi Snemu schválená.
       

Zarybnenie lieňom sliznatým VN Kozárovce, VN Bátovce

Dňa 12.10.2022 sme zarybnili naše vody lieňom sliznatým v počte spolu 5500 ks, o váhe 110 kg.

Ministerstvo životného prostredia schválilo zarybňovací plán pre VN Bátovce a VN Kozárovce na zarybnenie lieňom sliznatým