BRIGÁDY – prosíme členov SRZ Levice aby si odpracovali brigádu za rok 2023.

Prosíme členov SRZ MsO Levice, aby si prišli odpracovať brigádu za rok 2023.  Je možnosť podľa plánu brigád  /www.srzlevice.sk/ hospodárska činnosť/brigády 2023/    alebo aj individuálne, stačí zavolať tajomníkovi /určí plán práce – brigádu si môžete odrobiť v ľubovoľný  deň/… prípadne doniesť 4 vrecia obilia.

Tento víkend boli 4 brigády:  do VN Bátovce prišli 3 brigádnici – s 3 členmi sa nedá nič urobiť, je potrebné čistiť zarastené chodníky, príjazdové cesty, lovné miesta.

na VN Tekov prišli 5 brigádnici…   je to strašne málo, nevieme robiť plánované práce.

 

ZNAČKOVANIE RÝB – ZAKÁZANÉ !!!

Oznamujeme rybárom, že po ulovení ryby, je prísne zakázané akékoľvek označenie rýb. Teda rôzne vystrihávanie z chvostov, plutiev, označovanie páskami.  Kapitálnu rybu treba po odfotení šetrne vrátiť ihneď späť do vody.

 

INDIVIDUÁLNA BRIGÁDA – kosenie VN Drženice

Kto má záujem o individuálnu brigádu, môže ísť kosiť krovinorezom VN Drženice. Je potrebné sa nahlásiť dopredu tajomníkovi  p . Hamran Attila  0949/218 410.  v ľubovoľnom čase, kto ako má čas ísť.  Na toto kosenie bude potrebné aj 40 ľudí.  Môžete si ľubovoľne odrobiť kosením brigádu, aby ste nemuseli budúci rok platiť za neodrobenú brigádu!!

Kosiť sa bude vo vnútri priehrady, nakoľko je voda spustená a zarástlo to celé.

ZÁKAZ LOVU RÝB LEN V PRÍTOKOVEJ ČASTI VN BÁTOVCE

PRE NAHROMADENÉ RYBY V PRÍTOKOVEJ ČASTI VN BÁTOVCE JE OD 17. júla 2023 ZÁKAZ LOVU RÝB  !!!

PRÍTOKOVÁ ČASŤ JE AJ „Jablonka“ – Sikenica  pri moste Bátovce.

§15, č.1, odst. c – Zakazuje sa loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych udalostiach.

Zákaz bude označený len v prítokovej časti tabulami. Jedná sa o malú vodu na konci priehrady.

brigády !!! PROSÍME ČLENOV SI PRIŠLI ODROBIŤ BRIGÁDY..

Výbor SRZ MsO Levice žiada členov  od 18r – 65r, aby si prišli splniť členskú povinnosť a odrobili si BRIGÁDU za rok 2023.

Revíry nám zarastajú, neporiadok sa všade kopí  a preto je nutné aby sme si naše revíry udržiavali v čistote a aby sme mali všade aj pokosené miesta. Preto vyzývame každého člena, aby si aj individuálne odrobil brigádu. Je možnosť nahlásiť sa hl.hospodárovi p. Majorovi 0949/218 435,  alebo u tajomníka p. Bc.Hamrana  0949/218 410.

Podľa plánu brigád, je možné si vybrať brigádu, stačí prísť, nikoho nepošleme domov, práce je dosť.

Individuálne brigády:  čistenie lesíka Perec , Mochovská Levice.

čistenie VN Bátovce, oproti hrádzi /skaly/ – všetko je tam zarastené

Cenu brigády schválil výbor SRZ MsO Levice dňa 6.9.2022 na 100,-€  !!!  Kto nebude mať odrobenú brigádu za rok 2023, bude musieť uhradiť v r. 2024.

Možnosť odrobenia brigády:   dať 2%  daní, alebo   doniesť obilie ako náhradu,  alebo  odrobiť si brigádu.

brigády sme pridali počas celého roka do plánu, aby mal každý možnosť si ju odrobiť. Pristúpili sme k individuálnym prácam, aby si mohli členovia vybrať aj počas týždňa a hocikedy svoju brigádu.

Ženy a člen do 18r – nemusí robiť brigádu!!!

Veríme, že si každý člen nájde čas a príde si splniť členskú povinnosť.