VYPUSTENIE VN TEKOV

SRZ MsO Levice dnes obdržalo informáciu:

Dobrý deň prajem,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13.12.2021 aź do 20.12.2021 bude vypustená zdrž MVE Tekov za účelom vykonania kontroly, preplachu a zníženia sedimentov v zdrži MVE Tekov.
Predmetná manipulácia prebehne v zmysle platného Manipulačného poriadku.
S pozdravom
Panáček