Prijaté uznesenie na ČS: článok 9- disciplinárne trestaný sa musia podrobiť novému preskúšaniu zo Zákona

členská schôdza ukladá výboru SRZ MsO Levice naďalej ponechať v platnosti uznesenie čl.9:

Člen SRZ Levice, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, sa musí podrobiť novému preskúšaniu zo Zákona o rybárstve. Povolenie na rybolov mu môže byť vydané až po úspešnom absolvovanom preskúšaní.