VÝLOVY : 4.11. 2023 VN V.ĎUR, 11.11. 2023 VN PUKANEC

v dňoch 4. novembra 2023  sa uskutoční výlov rýb na chovnom revíry VN V. Ďur

a 11. novembra 2023  sa uskutoční výlov na chovnom revíry VN Pukanec.

Brigádnici, ktorí majú záujem odrobiť si brigádu , hlásiť sa u p. tajomníka Bc. Hamran Attila  0949 218 410

nenahlásených brigádnikov neberieme na výlovy !!!

Brigádnici, ktorí sú prihlásený prídu na 7,00 hod. priamo na chovné nádrže na miesto. Treba si priniesť rukavice a gumáky. Do vody sieť nepôjdu ťahať /tam sú určený hospodári/

strava a pitie pre brigádnikov bude zabezpečená.

Po zarybnení našich vôd bude na 28 dní zákaz privlastňovania si vysadených druhov rýb.  Loviť sa môže, ale ryba hájená sa musí šetrne vrátiť späť do vody.