zarybnenie šťukou rýchlenou 11 000 ks

Dnes sme zarybnili chovné revíry a mŕtve ramená štukou rýchlenou, z ktorej na chovných  rybníkoch vychováme krásne ročné štuky. Na výlove mávajú aj 40 cm.

Nech sa im teda darí.
štuky ročné pôjdu na jeseň z výlovov do všetkých našich revírov podľa schváleného zarybnenia ministerstvom život.prostredia.