Darujte 2% dane

Údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:

Prijímateľ:   Slovenský rybársky zväz, RADA

Sídlo:           A. Kmeťa 20, 010 55  ŽILINA

Právna forma:      občianske združenie

IČO:            00178209

NEZABUDNITE ODOVZDAŤ NA SRZ MsO LEVICE – kópiu podania 2% daní  !!

postup je v prílohe:

Darujte 2% dane

 

tlačivo na 2%:

Vyhla_V2Pv22