VYHRADZOVANIE SI MIESTA LOVU – ZÁKAZ PODĽA §15 Z.z.

Zakazuje sa  vyhradzovať si akýkoľvek spôsobom miesto lovu  a na tento účel zriaďovať na pozemkoch , ktoré sú súčasťou rbárskeho revíru podľa §3 ods.6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia.

To znamená, že vyhradením miesta lovu je aj, ak si rybár zaparkuje motorové vozidlo, vozidlá na miesta, kde by mohli rybári loviť ryby, a takto si obsadí miesto!!!