NEUMOŽNENIE PRÍSTUPU K VODE – OHLÁSIŤ IHNEĎ

V prípade, že by rybár nemal umožnený prístup na súkromných pozemkoch, z dôvodu, že ho vlastník /užívateľ/ pozemku odmietne pustiť loviť ryby – je potrebné to ihneď oznámiť na dispečing RS  0905/125 754, alebo tajomníkovi SRZ MsO Levice 0949/218 410.

Zamedzením prístupu na lov rýb je aj, ak majiteľ /užívateľ/ si voľne vypustí psa, ktorý by ohrozoval rybárov  a takto znemožní rybárom loviť z tohto pozemku ryby!!!

V ZMYSLE uznesenia ČS A MK zo dňa 8.8. 2021 časti „SCHVAĽUJE“  bodu 18.) „ZÁKAZ LOVU RÝB NA POZEMKOCH OHRADENÝCH AŽ K VODE, BEZ MOŽNOSTI VOĽNÉHO PRÍSTUPU A PRECHODU (NIE PREJAZDU) MIN. o šírke 5 m od brehovej čiary.“ Pri porušení tohto ustanovenia, nevydať majiteľovi (om) takéhoto pozemku a loviacim rybárom z takto Ohradeného pozemku povolenie na rybolov na jeden rok. opakovaným porušením tohto ustanovenia, nevydať majiteľovi (om) takéhoto pozemku a  loviacim rybárom z takto ohradeného pozemku povolenie na rybolov na dobu troch rokov.