NOVÝ ČLEN – PRIHLÁSENIE

Záujemca, ktorý sa chce stať členom rybárskeho zväzu musí poslať mailom na adresu srzmsolevice@gmail.com žiadosť o prijatie, fotokópiu OP /kde musí mať trvalé bydlisko Levice, a blízke okolie/.
Následne potom obdrží mailom ostatné inštrukcie /naštudovanie Zákona a vyhlášky, a vypracovanie testu elektr.formou/.