VYDÁVANIE POVOLENÍ NA RYBOLOV – LEN ELEKTRONICKY DO 7.2.2021

Vydávanie povolení sa momentálne rieši len elektronicky.
Zatiaľ toto vydávanie platí podľa nariadenia vlády do 7.2.2021. Potom ak nariadenia vlády umožnia otvoriť, budeme pokračovať vo vydávaní povolení priamo v kancelárii SRZ MsO Levice aj na hotovosť.
Kto má záujem o vydanie povolenia touto formou, je potrebné požiadať mailom srzmsolevice@gmail.com
do mailu napíšte aj dátum narodenia a aké povolenie žiadate /miestne, alebo zväzové/
Tajomník vyhľadá žiadateľa, overí či má splnené všetky členské povinnosti a do spätného mailu pošle inštrukcie na úhradu. Potom treba vhodiť do schránky SRZ Levice členský preukaz. Následne po prijatí platby, bude povolenie zaslané na uvedenú adresu žiadateľa.