okysličovanie VN Kozárovce, VN Devičany

v horúcich dňoch je potrebné merať pravidelne obsah kyslíka vo vode. Na VN Kozárovce boli lepšie výsledky počas merania ako na VN Bátovce. Aplikovali sa baktérie, ktoré požierajú uhynuté sinice, a sedimenty, ktoré pohlcujú pri hnilobe kyslík. Baktérie sa dávajú pravidelne na VN Bátovce, VN Devičany, VN Kozárovce. V letných mesiacoch sa budú dávať každé 2 týždne. Baktérie pômôžu prečistiť vodu, zlepšujú kvalitu vody, rýchla obnova vodného ekosystému, pomáhajú pri poklese a strate kyslíka, redukujú sinice na minimum.
20200811_093223 20200811_083455 20200811_083541 20200811_083340