aktuálna informácia VN Kozárovce

Dňa 3.8.2020 sme boli na jednaní s SVP,š.p. Levice. Po dohode s vedením SVP sa VN Kozárovce nemusia zloviť, a bude sa dať opraviť výpustné teleso hrádze. SVP,š.p. pri zníženej hladine bude vedieť odstrániť poruchu na výpustných telesách, urobiť tak výmeny potrebných súčiastok. Znížená hladina potrvá do ukončenia opravy. Pre nás rybárov to teda znamená naďalej povolený lov rýb s obmedzením člnov a lodiek, ale aspoň nemusíme kapitálne ryby vyloviť z tejto vodnej nádrže a tak zachovať pôvodné ryby. Druhá strana od poľnej cesty je naďalej otvorená, prosíme však rybárov aby počas dažďov nejazdili a nevynášali blato na cestu.
výbor SRZ MsO Levice