VN KOZÁROVCE – aktuálny stav

Dnes 2.7.2020 robí SVP, š.p. opravu na stavidle na VN KOZÁROVCE. Nakoľko je výpustné teleso poškodené a je to v havarijnom stave musíme počkať na vyjadrenie SVP, ktorému patrí hrádzne teleso. SRZ MsO Levice má len ryby v tejto vodnej nádrži. Voda je štátna, hrádza je štátna. Zatiaľ naďalej platí VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB !!!
Hneď ako obdržíme informáciu od SVP, š.p. budeme informovať členskú základňu.
výbor SRZ MsO Levice