AKO SA STAŤ NOVÝM ČLENOM

Záujemca o prijatie za rybára, musí vyplniť prihlášku za člena SRZ MsO Levice, vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov. Tieto tlačivá odovzdať v kancelárii SRZ MsO Levice, kde obdrží materiál na učenie. Dostane termín školenia a skúšky. Uhradí 5,-€ za školiaci materiál a školenie.   Prihlášky za nových členov sa príjímajú od 2.1.2020 do 31.3.2020  v tomto termíne sa uskutočnia aj školenia , skúšky.

Tlačivo : prihláška za člena SRZ MsO Levice sa dá stiahnuť aj na stránke srzlevice.sk v sekcii rôzne, tlačivá.

alebo priamo v kancelárii SRZ Levice v úradných dňoch.

Upozornenie: záujemca o prijatie do SRZ MsO Levice musí mať trvalé bydlisko v územnej pôsobnosti SRZ MsO Levice.UZNESENIE ČS A MK zo dňa 14. apríla 2019