Prevencia – dezinfikovanie rybárskych vecí

Pozor v Šahách  je všeobecný zákaz lovu rýb na  revíroch MO SRZ –  VN Vyškovce, VN Plášťovce, OR Ipľa Preseľany a Štrkovisko Šahy od 3.9.2019 do odvolania z príčiny dôvodného podozrenia  výskytu choroby rýb    herpesvirózy kaprov koi (KHV) a Carp edema virus (CEV) na VN Plášťovce. 

Podľa opatrenia platí zákaz akéhokoľvek presunu rýb, iných živočíchov a predmetov, ktoré môžu byť kontaminované pôvodcom nákazy z ohniska a ochranného pásma nákazy. Medzi predmety patria hlavne podberáky, sieťky na uchovávanie rýb, člnky, zavážacie loďky a podobne. Z uvedeného dôvodu žiadame všetkých rybárov, ktorí lovili na VN Plášťovce o dôkladnú dezinfekciu svojej výbavy. Tou je možnosť prania predmetov vo vode s teplotou nad 50˚C po dobu aspoň 1 minúty.

PROSÍME RYBÁROV, ABY SI PREVENTÍVNE DEZINFIKOVALI SVOJE VÝBAVY, ABY SME SI NAŠE VODY OCHRÁNILI.