2 % dane – posledný termín na odovzdanie kópie poukázania pre SRZ MsO Levice

Kto dal 2% z daní pre SRZ MsO Levice za rok 2024, je potrebné doručiť do 30.7. 2024 kópiu poukázania /Vyhlásenie /, aby sme vedeli tieto 2% žiadať zo SRZ Rady Žilina, a tak isto vedeli dotyčnému členovi zapísať brigádu za rok 2024.

Bez doručenia vášho vyhlásenia o poukázaní nám finančné prostriedky nebudú pridelené, tak isto nevieme zapísať členovi brigádu.