VYDÁVANIE NOVÝCH POVOLENÍ – začína od 15. decembra 2022

OZNAM:

výdaj nových povolení na rybolov začína dňom 15. decembra 2022 počas úradných hodín.
denne od 8,00 hod  do 15,00 hod. a v stredu do 18,00 hod.

povolenie na rybolov r.2022 si môžete ešte ponechať do 15.1.2023, aby ste mohli chodiť na ryby do konca roka 31.12.2022.

Čiže každý deň /iba keby sa čerpali dovolenky, tak vtedy nie – oznam bude dopredu daný/

Dňa 21.12. v stredu bude zatvorené – povolenia sa nebudú vydávať !!!

 

Povolenie za rok 2022 – treba odovzdať do 15. januára 2023   !!!!!