Perec – predĺženie termínu opravy

Dobrý deň, vzhľadom na neočakávané predlženie termínu dodávky mosadzných klzných líšt hradiacej tabule na vtok do Perca by sme Vám týmto chceli oznámiť náhradný termín začatia montáže hradiaceho mechanizmu posunutý na pondelok 12.9.2022

S pozdravom

Jozef Bernát
vedúci VS Veľké Kozmálovce

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Hrona, odštepný závod
Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa

Koháryho 44, 934 80 Levice