starostlivosť o stromky

Prosíme rybárov, že by pri rybolove mohli polievať stromky, ktoré sú novovysadené. VN Bátovce, štrkovisko Mýtne Ludany.  Podporíme tým rast krásnych stromkov, ktoré prežili zimu.  Na jeseň budeme pokračovať vo výsadbe.

Ďakujeme. výbor SRZ MsO Levice