členská schôdza SRZ MsO Levice – novozvolený výbor

Dňa 24.4.2022 sa uskutočnila členská schôdza SRZ MsO Levice, na ktorej sa konali aj voľby do výboru SRZ MsO Levice na 4 ročné obdobie.
Zvolený boli do výboru:
1. predseda p. Barcík Pavol
2. podpredseda p. Ing. Danielič Branislav
3. tajomník p. Hamran Attila
4. hl. hospodár p. Major Peter
5. čl. výboru p. Bobor Tomáš
6. čl. výboru p. Budinský Gregor
7. čl. výboru p. Gabona Marek
8. čl. výboru p. Goncol Imrich
9. čl. výboru p. JUDr. Hraška Imrich
10.čl. výboru p. Hrušovský Juraj
11.čl. výboru p. Mičjan Milan
12.čl. výboru p. Mičjan Vladimír
13.čl. výboru p. Nemec Matúš
14.čl. výboru p. Nemec Tomáš
15.čl. výboru p. Ing. Števko Jozef

do Kontrolnej komisie boli zvolený:
1. predseda p. Novotný Róbert st.
2. čl.KK p. Hostinský Tomáš
3. čl.KK p. Ježík Ivan
IMG-540ad8f52c02c73dce4df49220a566ae-V 20220424_091213