2% dane – tlačivo v sekcii tlačivá

Tlačivo potrebné na 2% daní – v sekcii tlačivá
ČLENOVI, KTORÝ ODOVZDÁ 2% DANE PRE ORGANIZÁCIU MIN. V HODNOTE BRIGÁDY (50,-€), SA UZNÁVA ODPRACOVANIE ČLENSKÝCH POVINNOSTÍ ZA PRÍSLUŠNÝ ROK. Orazené tlačivá z daň.úradu je potrebné doručiť do 15.5.2022.