Rybovod – VN Kalná. Pod Telesom hrádze VN Tekov.

Príroda tak zariadila, že veľká voda úplne zmenila stav rybovodu pod VN Tekovom. Naniesla tam niekoľko ton štrku a preto sa tok VN Kalná pod priehradou VN Tekov zúžil na viac ako polovicu. Mnoho rybárov apelovalo, aby sa tento úsek uzatvoril práve pre ochranu rýb. Ryby sa sústreďujú v pravej časti po smere toku, kadiaľ tiahnu do rybovodu. SRZ Levice oslovilo oblastného ichtyológa, ktorý rozhodol v tomto prípade zakázať lov rýb v úseku od telesa hrádze po cestný most, čo je podľa Zákona č.216/2018 Z.z. §15, čísla 1, písmeno e/. Zakazuje sa loviť ryby v rybovodoch a vo vyznačenom úseku nad nimi a pod nimi.
SRZ Levice musí chrániť ryby, ktoré sa sústreďujú v tomto úseku /a nie je ich málo/. Ryby tiahnu po pravej strane toku do rybovodu a späť. Mnoho rybárov si práve preto tento úsek vybralo na cielený lov rýb, a spôsobom „prívlač“ dokázalo tieto ryby doslova podsekávať. Fotky ukazujú ako sa zmenil celý tok pod priehradou. Rybári majú možnosť naďaľej loviť ryby od cestného mosta v smere toku.
20210623_115032 IMG-20210622-WA0001 IMG-20210622-WA0004