informácia k úhynu rýb na štrkovisku Mýtne Ludany

V pondelok 12.4.2021 sme sa zo sociálnych sietí dozvedeli, že na štrkovisku Mýtne Ludany sú evidované uhynuté ryby. Prosíme rybárov, ktorí by videli na niektorom revíry uhynuté ryby, aby bezodkladne informovali hospodára,alebo kanceláriu SRZ MsO Levice, prípadne životné prostredie aby sme vedeli ihneď konať. Hneď ako sme sa to po „odkazovaní“ dozvedeli túto informáciu, tak sme volali oblastného ichtyológa z Rady Žilina, poslali sme vedúceho na sekciu čistoty vôd zmerať pH, kyslík, teplotu vody. Následne na to sme informovali celý výbor o danej situácii a po telefonickej konzultácii s ichtyológom sme v utorok ráno vybrali uhynuté ryby, a aplikovali chlórové vápno, ktoré je dôležité v takejto situácii na liečbu žiabrí rýb. V stredu ráno ihneď pricestoval oblastný ichtyológ, ktorý urobil rozbor vody. Ako je v prílohe uvedené, vyjadrenie ichtyológa: vo vode je zvýšená hodnota dusitanov – môže to byť zapríčinené organickým znečistením /splachy organických hnojív z poľnohospodárskej pôdy, biochemickou redukciou dusičanov/. naďalej monitorujeme vodnú plochu.
Správa z miestneho šetrenia-Mýtne Ludany 14.4.2021