od pondelka 19.4. 2021 bude kancelária SRZ LEVICE UŽ OTVORENÁ

Kancelária SRZ MsO Levice bude otvorená od 19.4.2021, teda budú sa vydávať povolenia na rybolov na hotovosť.
otváracia hodiny: 8,00 – 15,00 hod. v stredu, štvrtok do 18,00 hod.
obedná prestávka je od 11,30 – 12,00 hod.