vydávanie povolení a platenie členských príspevkov predĺžené do 30.6.2021

Výbor SRZ MsO Levice rozhodol predĺžiť termín úhrady členských a povolení na rybolov, /tak isto aj zápis nových členov/ do 30.6.2021. Termín sa predlžuje na základe pandemickej situácie na Slovensku ktorá ešte pretrváva.
Nakoľko platí stále zákaz vychádzania a musíme mať zatvorenú aj kanceláriu SRZ MsO Levice, naďalej platí vydávanie povolení len elektronickou formou.
Kto má záujem o vydanie povolenia touto formou, alebo stať sa novým členom je potrebné požiadať mailom srzmsolevice@gmail.com
do mailu napíšte aj dátum narodenia a aké povolenie žiadate /miestne, alebo zväzové/
Tajomník vyhľadá žiadateľa, overí či má splnené všetky členské povinnosti a do spätného mailu pošle inštrukcie na úhradu. Potom treba vhodiť do schránky SRZ Levice členský preukaz. Následne po prijatí platby, bude povolenie zaslané na uvedenú adresu žiadateľa.

výbor SRZ MsO Levice