JAČMENNÁ SLAMA – PRE ZLEPŠENIE KVALITY VODY NA VN BÁTOVCE

Dnes sme dávali jačmennú slamu do prítoku VN Bátovce. PROSÍME RYBÁROV NEVYŤAHUJTE TIETO BÁLY Z VODY !!!!
Riasy sa vytvárajú aj v studenej vode 8 -10 C, riasy spotrebúvaju pre svoj rast nitráty a niektoré nitrity a zlepšujú parametre vody. Problematické Sinice -cyanobaktérie sú len jeden druh rias. Jačmenná slama zastavuje rast nežiaducich rast siníc počas celého roka nie len v lete, keď je to pozorovateľne ľudským okom. Takéto stavy sú už kritické a treba im predchádzať.
Za posledných 50 rokov sa stav nutrientov v jazerách a riekach dramaticky
zvýšil, výsledkom čoho je vysoká biologická produktivita. Tento proces je všeobecne
známy ako eutrofizácia a je do veľkej miery pripisovaný zvýšenému odtoku splaškových
vôd z miest a sídiel, no taktiež intenzifikácii poľnohospodárskych činností. Jačmenná slama je lacná a nepochybne menej škodlivá pre faunu a flóru v rámci
jednotlivých biotopov v porovnaní s chemikáliami, ktoré sa zvyčajne pri tomto probléme
používajú. Tento materiál sa používal v Európe po stáročia na udržiavanie kvality vody
v záhradných jazierkach. Tolerancia a šetrnosť tejto metódy k životnému prostrediu
bola jednoznačne preukázaná.
Jačmenná slama v porovnaní s chemickým spôsobom
odstraňovania rias z vodného prostredia neškodí vodným živočíchom ani rastlinám. V
skutočnosti bolo vo väčšine prípadov zaznamenané zvýšenie populácie bezstavovcov,
ktoré sú zdrojom potravy pre ryby. V rybích farmách a liahňach, kde bola slama použitá,
existujú správy o zlepšení funkcií žiabier a o celkovom lepšom zdravotnom
stave rýb. Dôvodom môže byť obmedzenie reprodukcie toxických rias a siníc, ktoré
predtým rybám a iným vodným živočíchom škodili.
20200825_174749 20200825_164419 20200825_164712 20200824_140037 20200825_164405 20200825_174816