Úradné hodiny

STRÁNKOVÉ DNI NA VYDÁVANIE POVOLENÍ:

   Vydávanie povolení  pre členov prebieha v termíne od 2.1.2020 – 31.3.2020.

ÚRADNÉ HODINY PRE ROK 2020    od 1.1.2020 do 31.3.2020

Pondelokod 8:00 hod. – do 11:30 hod.od 12:00 hod. – do 15:00 hod.
Utorokod 8:00 hod. – do 11:30 hodod 12:00 hod. – do 18:00 hod.
Stredaod 8:00 hod. – do 11:30 hod.od 12:00 hod. – do 18:00 hod.
Štvrtokod 8:00 hod. – do 11:30 hodod 12:00 hod. – do 18:00 hod.
Piatokod 8:00 hod. – do 11:30 hod.od 12:00 hod. – do 15:00 hod.