prehľad úlovkov r. 2017 -2019 + zarybnenie v r. 2017 -2019

v prílohe nájdete tabuľky, kde sú VN Bátovce, VN Kozárovce. Aké boli úlovky v týchto našich „vlajkových“ vodách za rok 2017, 2018 , 2019.   V tabuľke je aj priemerná váha jednotlivých rýb, ako rástli na hmotnosti.

úlovky Bátovce 2017-2020

úlovky VN KOZÁROVCE 2017-2020

úlovky a zarybnené v r. 2017-2019