Rozhoduje sa o výstavbe ďalších malých vodných elektrární!!!

Vážení rybári i nerybári, členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v Európe sa rozhoduje o budúcnosti našich vôd. V súčasnosti ich chráni Rámcová smernica o vode, ktorá prechádza revíziou a jej osud je neistý.

Mnohé členské štáty sa ju snažia oslabiť, pretože neplnia záväzky, ku ktorým sa zaviazali. Bez nej budú európske vody vo veľkom ohrození a nezabránime ani ďalšej výstavbe malých vodných elektrární, ktoré ničia naše rieky.


Ak Ti záleží na osude našich riek, podpor kampaň ProtectWater (ktorú vedie WWF spolu s partnermi z koalície Living Rivers Europe Coalition) za zachovanie smernice a ochranu európskych vôd. 

Potrebujeme čo najviac podpisov!

Klikni a podpíš TU a šír túto výzvu medzi svojich známych, priateľov a rodinu.

Ďakujeme za Tvoju podporu!