Zákaz lovu na VN Bátovce

Z dôvodu jesenného zarybňovania rybárskych revírov obhospodarovaných SRZ MsO Levice, je zakázaný lov týchto druhov rýb: štuky severnej, zubáča veľkoústeho, sumca veľkého

 VN Bátovce   5.12.2018- 4.1.2019 

Prípadné zmeny zákazu lovu aj iných druhov rýb a aj na ostatných revíroch, budú oznámené. Lov rýb začína vždy jeden deň po udanom termíne.