Oznamy a aktuality


 • POZVÁNKA NA ČS 2020

  Výbor SRZ MsO Levice pozýva členskú základňu na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa : 5. apríla 2020  o 8:00 hod. v kinosále domu Junior Levice. Pozvánka NA ČS 2020

  Zobraziť viac


 • VYHRADZOVANIE SI MIESTA LOVU – ZÁKAZ PODĽA §15 Z.z.

  Zakazuje sa  vyhradzovať si akýkoľvek spôsobom miesto lovu  a na tento účel zriaďovať na pozemkoch , ktoré sú súčasťou rbárskeho revíru podľa §3 ods.6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia. To znamená, že vyhradením miesta lovu je aj, ak si rybár zaparkuje motorové vozidlo, vozidlá na miesta, kde by mohli rybári loviť ryby, a … Čítať viac

  Zobraziť viac


 • NEUMOŽNENIE PRÍSTUPU K VODE – OHLÁSIŤ IHNEĎ

  V prípade, že by rybár nemal umožnený prístup na súkromných pozemkoch, z dôvodu, že ho vlastník /užívateľ/ pozemku odmietne pustiť loviť ryby – je potrebné to ihneď oznámiť na dispečing RS  0905/125 754, alebo tajomníkovi SRZ MsO Levice 0949/218 410. Zamedzením prístupu na lov rýb je aj, ak majiteľ /užívateľ/ si voľne vypustí psa, ktorý … Čítať viac

  Zobraziť viac


 • Darujte 2% z dane. Termín doručenia vyhlásení je do 30.6.2022

  Každý kto má možnosť poukázať 2% z daní a chce aby mu bola uznaná brigáda musí doručiť do 30.6.2022 kópiu vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.  V prípade, že daňovník poukázal na účet SRZ Žilina 2% , a nedoručil toto tlačivo, nevieme mu uznať brigádu, teda ani finančné prostriedky k nám neprídu /nemáme info, že … Čítať viac

  Zobraziť viac


 • VN Tura – spustenie vodnej hladiny. Oprava

  V súlade s podmienkami „SÚHLASU“ Okresného úradu Nitra, odd. štátnej vodnej správy s „Ohlásením stavebných a udržiavacích prác MVE Turá, SO 07 Rekonštrukcia rybovodov Prehrádzka“, list č.:OU-NR-OSZP2-2021/040767-002

  Zobraziť viac