Zoznam revírov

Kliknutím na modré značky sa zobrazí detail pre konkrétny revír. Mapu je možné posúvať ťahaním myšou, tiež meniť pozíciu a mierku ovládacími prvkami v ľavom hornom rohu. 

1. Kaprové revíry začlenené do zväzového povolenia

revír č. 2 – 2120 – 1 – 1 PEREC č.3

Potok Perec od cestného mosta Mýtne Ludany – Starý Hrádok po výpust rieky Hron z vodného diela Veľké Kozmálovce pri obci Veľké Kozmálovce a potok Gulaška od ústia po pramene.

revír č. 2 – 0760 – 1  1 HRON č.3

Rieka Hron od cestného mosta v obci Júr nad Hronom po ústie Kozárovského potoka. Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná nad Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítokov, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov, Zahajský potok od ústia po pramene.

 

revír č. 2 – 4920 – 1 – 1 Vodná nádrž Veľké Kozmálovce

Vodná plocha nádrže (72 ha) od priehradného telesa v obci Veľké Kozmálovce po železničný most pri meste Tlmače a materiálová jama v katastri mesta Tlmače.

 

revír č. 2 – 5420 – 1 – 1 Vodná nádrž Turá

Vodná plocha vzdutia (30 ha) pre MVE Turá od telesa vzdutia po železničný most Dolná Seč – Tekovský Hrádok.

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012 – 2014

2. Kaprové revíry vyčlenené zo zväzového povolenia

revír č. 2 – 2120 – 1 – 1 PEREC č.3

Potok Perec od cestného mosta Mýtne Ludany – Starý Hrádok po výpust rieky Hron z vodného diela Veľké Kozmálovce pri obci Veľké Kozmálovce a potok Gulaška od ústia po pramene.

 

revír č. 2 – 2660 – 1 – 1 SIKENICA č.2

Čiastkové povodie riečky Sikenica od cestného mosta Mýtne Ludany – Hontianska Vrbica po ústie potoka Štampoch a potok Jablonianka od ústia po ústie Počúvalského potoka, Mýšpotok a Drženický potok (Dubovec), Surdok (Kuťuš), Devičianka, Bokroš, Starý potok, Majere-Uhliská, Pukanský potok, Uhliská, Veterník-Majere, Čankovský potok, Šurda, Ulička, Negýš, Bohunický potok od ústia po pramene. Od cestného mosta Kmeťovce – Žemberovce po obec Krškany je riečka Sikenica súčasťou NPR – zákaz vjazdu motorových vozidiel.

 

revír č. 2 – 3740 – 1 – 1 Štrkovisko MÝTNE LUDANY

Vodná plocha štrkoviska (cca 5 ha) pri obci Mýtne Ludany.

Hosťovacie povolenia sa nevydávajú !

 

revír č. 2 – 4490 – 1 – 1 Vodná nádrž BÁTOVCE

Vodná plocha nádrže (24 ha) pri obci Bátovce. Horná hranica vodnej nádrže je pri cestnom moste na ceste od obce Pečenice k vinohradom obce Bátovce ( nad prítokom Jablonianky).

Hosťovacie povolenia sa nevydávajú !

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012 – 2014.

 

revír č. 2 – 4870 – 1 – 1 Vodná nádrž Kalná nad Hronom

Vodná plocha vzdutia (28 ha) pre MVE Kalná nad Hronom od telesa vzdutia po kompu v obci Starý Tekov

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012 – 2014

 

revír č. 2 – 4910 – 1 – 1 Vodná nádrž KOZÁROVCE

Vodná plocha nádrže (22 ha) pri obci Kozárovce. Z dôvodu hniezdenia vodného vtáctva v hornej časti nádrže je zákaz rybolovu do 30.júna.

Hosťovacie povolenia sa nevydávajú !

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012 – 2014

 

revír č. 2 – 5180 – 1 – 2 Vodná nádrž PUKANEC

Vodná plocha nádrže (4 ha) v meste Pukanec v oplotenom areáli fi. OVOPUK Pukanec.

Chov rýb – lov rýb zakázaný !

 

revír č. 2 – 5420 – 1 – 1 Vodná nádrž Turá

Vodná plocha vzdutia (30 ha) pre MVE Turá od telesa vzdutia po železničný most Dolná Seč – Tekovský Hrádok.

Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15.mája v rokoch 2012 – 2014

 

revír č. 2 – 5500 – 1 – 2 Vodná nádrž Veľký Ďur

Vodná plocha nádrže (7 ha) pri obci Veľký Ďur.

Chov rýb – lov rýb zakázaný !

 

revír č. 2 – 4671 – 1 – 4 Vodná nádrž DRŽENICE

Vodná plocha nádrže (6,27 ha) pri obci Drženice.

Revír s režimom „CHYŤ A PUSŤ“.

Zákaz privlastnenia si úlovku!

Pri love na tomto revíri musí loviaci dodržiavať nasledovné podmienky:

  1. Lov rýb na háčiky bez protihrotu alebo vylomené protihroty.
  2. Používať pod ulovenú rybu rybársku podložku, prípadne igelitové vrece.
  3. Používať na vylovovanie rýb dostatočne veľký podberák.
  4. Používať dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rany po háčiku.
  5. Prísny zákaz zavážania a zanášania nástrah a návnad!!!
  6. Ryba nesmie byť za žiadnych okolností zasieťkovaná. Zasieťkovaná ryba sa považuje za privlastnený úlovok!!!