ÚRADNÉ HODINY V R.2021

ÚRADNÉ HODINY PRE ROK 2021:

Január, Február, Marec, Apríl

Pondelok od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:00 hod. – do 15:00 hod.
Utorok od 8:00 hod. – do 11:30 hod od 12:00 hod. – do 15:00 hod.
Streda od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:00 hod. – do 18:00 hod.
Štvrtok od 8:00 hod. – do 11:30 hod od 12:00 hod. – do 18:00 hod.
Piatok od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:00 hod. – do 15:00 hod.

Máj – December
Pondelok od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:00 hod. – do 15:00 hod.
Utorok od 8:00 hod. – do 11:30 hod od 12:00 hod. – do 15:00 hod.
Streda od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:00 hod. – do 15:00 hod.
Štvrtok od 8:00 hod. – do 11:30 hod od 12:00 hod. – do 15:00 hod.
Piatok od 8:00 hod. – do 11:30 hod. od 12:00 hod. – do 15:00 hod.

V prípade neprítomnosti volať tajomníka: 0949/218 410
/môžu sa vybavovať administratívne veci na úradoch /