Darujte 2% z dane. Termín doručenia vyhlásení je do 30.6.2022

Každý kto má možnosť poukázať 2% z daní a chce aby mu bola uznaná brigáda musí doručiť do 30.6.2022 kópiu vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane.  V prípade, že daňovník poukázal na účet SRZ Žilina 2% , a nedoručil toto tlačivo, nevieme mu uznať brigádu, teda ani finančné prostriedky k nám neprídu /nemáme info, že ste poslali fin.prostriedky na Radu Žilina/.

Tajomník spracuje všetky doručené žiadosti /vyhlásenia/ a následne sa budú žiadať u Rady SRZ tieto fin.prostriedky.

VN Tura – spustenie vodnej hladiny. Oprava

V súlade s podmienkami „SÚHLASU“ Okresného úradu Nitra, odd. štátnej vodnej správy s „Ohlásením stavebných a udržiavacích prác MVE Turá, SO 07 Rekonštrukcia rybovodov Prehrádzka“, list č.:OU-NR-OSZP2-2021/040767-002

štrkovisko Mýtne Ludany – meranie kyslíka vo vode

Dňa 16.6.2022 sa robil monitoring kyslíka vo vode na štrkovisku Mýtne Ludany.  Hodnoty sú výborné, kyslíka vo vode je dostatok. Brehy štrkoviska sú už zelené. Spolok Mýtne Ludany, obec Mýtne Ludany  odrobilo množstvo hodín na skrášlení štrkoviska.

Vo fotogalérii sú fotky z okolia.

Spolok M.Ludany vysadil nové stromky okolo vody. Vo výsadbe sa bude pokračovať aj na jeseň. Spoločne v spolupráci SRZ Levice a spolkom M.Ludany sa osadili aj nové latríny, spevnili sa cesty, vybágrovali sa hlbšie jamy /aby cirukulovala spodná voda/, z vody sa vytiahlo množstvo popadaných stromov a konárov, ktoré sa vo vode rozkladali.  Naďaľej sa bude robiť na štrkovisku, aby sme mali peknú cestu, okolie, a čistotu.  Na jeseň sa bude zarybňovať .

starostlivosť o stromky

Prosíme rybárov, že by pri rybolove mohli polievať stromky, ktoré sú novovysadené. VN Bátovce, štrkovisko Mýtne Ludany.  Podporíme tým rast krásnych stromkov, ktoré prežili zimu.  Na jeseň budeme pokračovať vo výsadbe.

Ďakujeme. výbor SRZ MsO Levice

I. kolo I. Liga LRU Prívlač Rieka Ondava, Vranov n. Topľou – fotky v sekcii galéria

I. kolo I. Liga LRU Prívlač
Rieka Ondava, Vranov n. Topľou

3.6.-5.6.2022

Vo Vranove n. Topľou prebehlo prvé kolo prvej ligy LRU Prívlač. Družstvo Levíc nastúpilo
v zložení Tomáš Hostinský, Peter Augustín, Peter Klesniak a Marek Rojtaš. Lovilo sa na
kaprovom úseku rieky Ondava. Do rieky boli vysadené pstruhy dúhové, ktoré boli hlavnou
lovenou rybou. Okrem pstruhov sa zriedkavo ulovili jalce. Predpovede na sobotu neboli
priaznivé. Všetci súťažiaci podstúpili náročné prvé dve kolá v hustom a vytrvalom daždi.
V sobotu dosiahli umiestnenia: Tomáš sektor A 4. miesto, Peter K. sektor B 5. miesto, Peter
A. sektor C 2. miesto, Marek sektor D 2. miesto. Celkovo po sobote družstvo LV obsadilo 2.
miesto so súčtom umiestnení 13. V sobotu poobede prebehlo dosadenie čerstvej násady
pstruhov dúhových. Slnečná nedeľa s miernym vánkom bola pre lov prívlačou výrazne
priaznivejšia. Dosiahnuté umiestnenia: Marek sektor A 4. miesto, Peter A. sektor B 1. miesto,
Peter K. sektor C 10. miesto, Tomáš sektor D 2. miesto. Súčet umiestnení za nedeľu 17.
Spolu za oba dni súčet umiestnení 30, čo sa dá považovať za dobrý výsledok. Priebežné
stupne víťazov 1. miesto Kysuca, 2. mesto Levice, 3. miesto Vranov n. Topľou. I. Ligu LRU
Prívlač čakajú ešte dve kolá.