brigáda – ukladanie obilia do skladu

Kto má záujem o odpracovanie brigády, je možnosť odpracovať si ju na zväze. Bude sa prekladať obilie vo vreciach do skladu . Priamo na dvore SRZ Levice.

brigáda bude v pondelok, utorok  od 8,00 hod.

treba sa nahlásiť u tajomníka p. Hamran 0949/218 410

Termíny výlovov a zarybnenie kaprom a šťukou.

V dňoch 5.11. a 19.11. budú výlovy chovných rybníkov. Po zarybnení  našich vôd kaprom rybničným a šťukou severnou bude tak ako každoročne zákaz lovu vysadených druhov rýb. To znamená, že všeobecný lov zakázaný nebude, v prípade že sa podarí niekomu uloviť kapra rybničného, bude ho musieť šetrne pustiť späť do vody.

 

Perec – brigáda 22. októbra 2022

Dňa 22.10.2022 sa uskutoční brigáda, čistenie prístupového chodníka v lesíku za mestom. Jedná sa o úsek od cestného mosta /Mochovská ulica/ smerom dole po prúde.  Bude sa čistiť chodník od náletových drevín, tak aby bol voľný prechod po lesíku a zbieranie odpadkov.

Zraz o 8,00 hod. dole pod mostom v lesíku. Brigádnici si donesú mačety, pílky, prípadne krovinorez.

zarybnenie zubáčom ročným. dňa 28.9.2022

Dnes 28.9.2022 sme zarybnili naše vody zubáčom ročným v počte 14 500 ks.

Hron č. 3  2250 ks, VN Bátovce 3000 ks, VN Kalná 2000 ks, VN Kozárovce 3250 ks, VN Tekov 2000 ks, štrkovisko Tlmače 2000 ks.

Pri zarybnení boli aj rybári, ktorí práve chytali na revíroch.

Zubáč ročný – v stredu 28.9.2022 o 10,00 hod. zarybňujeme

Oznamujeme rybárom, že v stredu príde zubáč ročný  14 500 ks. Zarybňovanie budú vykonávať hospodári, kontrolná komisia od 10,00 hod.  začíname VN Kozárovce 3250 ks, potom sa pôjde na štrkovisko Tlmače 2000 ks, odtiaľ VN Tekov 2000 ks, VN Kalná 2000 ks, Hron č. 3   2250 ks  a nakoniec VN Bátovce 3000 ks.

zarybnenie je v súlade zo schávlením z min.životného prostredia pre rok 2022.