INDIVIDUÁLNA BRIGÁDA – kosenie VN Drženice

Kto má záujem o individuálnu brigádu, môže ísť kosiť krovinorezom VN Drženice. Je potrebné sa nahlásiť dopredu tajomníkovi  p . Hamran Attila  0949/218 410.  v ľubovoľnom čase, kto ako má čas ísť.  Na toto kosenie bude potrebné aj 40 ľudí.  Môžete si ľubovoľne odrobiť kosením brigádu, aby ste nemuseli budúci rok platiť za neodrobenú brigádu!!

Kosiť sa bude vo vnútri priehrady, nakoľko je voda spustená a zarástlo to celé.

ZÁKAZ LOVU RÝB LEN V PRÍTOKOVEJ ČASTI VN BÁTOVCE

PRE NAHROMADENÉ RYBY V PRÍTOKOVEJ ČASTI VN BÁTOVCE JE OD 17. júla 2023 ZÁKAZ LOVU RÝB  !!!

PRÍTOKOVÁ ČASŤ JE AJ „Jablonka“ – Sikenica  pri moste Bátovce.

§15, č.1, odst. c – Zakazuje sa loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych udalostiach.

Zákaz bude označený len v prítokovej časti tabulami. Jedná sa o malú vodu na konci priehrady.

brigády !!! PROSÍME ČLENOV SI PRIŠLI ODROBIŤ BRIGÁDY..

Výbor SRZ MsO Levice žiada členov  od 18r – 65r, aby si prišli splniť členskú povinnosť a odrobili si BRIGÁDU za rok 2023.

Revíry nám zarastajú, neporiadok sa všade kopí  a preto je nutné aby sme si naše revíry udržiavali v čistote a aby sme mali všade aj pokosené miesta. Preto vyzývame každého člena, aby si aj individuálne odrobil brigádu. Je možnosť nahlásiť sa hl.hospodárovi p. Majorovi 0949/218 435,  alebo u tajomníka p. Bc.Hamrana  0949/218 410.

Podľa plánu brigád, je možné si vybrať brigádu, stačí prísť, nikoho nepošleme domov, práce je dosť.

Individuálne brigády:  čistenie lesíka Perec , Mochovská Levice.

čistenie VN Bátovce, oproti hrádzi /skaly/ – všetko je tam zarastené

Cenu brigády schválil výbor SRZ MsO Levice dňa 6.9.2022 na 100,-€  !!!  Kto nebude mať odrobenú brigádu za rok 2023, bude musieť uhradiť v r. 2024.

Možnosť odrobenia brigády:   dať 2%  daní, alebo   doniesť obilie ako náhradu,  alebo  odrobiť si brigádu.

brigády sme pridali počas celého roka do plánu, aby mal každý možnosť si ju odrobiť. Pristúpili sme k individuálnym prácam, aby si mohli členovia vybrať aj počas týždňa a hocikedy svoju brigádu.

Ženy a člen do 18r – nemusí robiť brigádu!!!

Veríme, že si každý člen nájde čas a príde si splniť členskú povinnosť.

 

 

Informácia ohľadne cien povolení pre rok 2024 – Miestne povolenie a členské sa nebude zvyšovať.

Výbor SRZ MsO Levice týmto informuje členskú základňu, že aj napriek zvýšenému odvodu z členskej známky z doterajších 7,-€ na 11,-€ za každého člena – odvod na Radu SRZ, nebudeme zvyšovať členské príspevky ani miestne povolenie.

Cena členskej známky a miestne povolenie ostávajú rovnaké ako boli v r. 2023, tak aj pre rok 2024.

cena zväzového povolenia, ktoré si môže člen dokúpiť je stanovené Radou SRZ pre rok 2024 na 75,-€

zarybnenie vôd úhorom európskym 8,5 kg

Dnes 28.6.2023 sme zarybnili naše vody úhorom európskym. Krásne rozkŕmené rybky na veľkosť 15 cm sa nasadili do vôd:  Hron č.3, VN Turá, VN Tekov, VN Kalná, VN Kozmálovce.

Neporiadok po NERYBÁROCH !!!

Aj takto vyzerajú naše brehy vôd po oslave, ktorú si zorganizujú nerybári. Partia 20 tich mladíkov si takto urobila výlet k vode Hron, v obci Kalná nad Hronom, za záhradkami. Ak má niekto bližšie info, kto tam bol, poprosíme o kontakt.

Po sebe zanechali nám rybárom takýto bordel pri vode!!!