1. mája 2023 zahajovacie preteky VN BÁTOVCE

Tento rok výbor SRZ MsO Levice pripravil zahajovacie preteky na VN Bátovce pre členov SRZ MsO Levice zo zaujímavými cenami.

Štartovné je bezplatne!!!  miesta sú ľubovoľné, každý kde chce tam si vyberie a sadne.

NUTNÉ PRINIESŤ ZO SEBOU POVOLENIE NA RYBOLOV!!!

PREZENTÁCIA:   6,00  – 7,00 hod.

ZAČIATOK:  8,30 hod.

KONIEC: 14,00 hod.

Miesto: VN Bátovce

každý pretekár si môže privlastniť 1 mierového  kapra. Loví sa na 1 udicu.

zarybnenie šťukou rýchlenou 11 000 ks

Dnes sme zarybnili chovné revíry a mŕtve ramená štukou rýchlenou, z ktorej na chovných  rybníkoch vychováme krásne ročné štuky. Na výlove mávajú aj 40 cm.

Nech sa im teda darí.
štuky ročné pôjdu na jeseň z výlovov do všetkých našich revírov podľa schváleného zarybnenia ministerstvom život.prostredia.

Darujte 2% dane

Údaje, ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:

Prijímateľ:   Slovenský rybársky zväz, RADA

Sídlo:           A. Kmeťa 20, 010 55  ŽILINA

Právna forma:      občianske združenie

IČO:            00178209

NEZABUDNITE ODOVZDAŤ NA SRZ MsO LEVICE – kópiu podania 2% daní  !!

postup je v prílohe:

Darujte 2% dane

 

tlačivo na 2%:

Vyhla_V2Pv22

POZVÁNKA NA ČŠ 2023

výbor SRZ MsO Levice pozýva členskú základňu na členskú schôdzu , ktorá sa uskutoční dňa:

23. apríla 2023, nedeľa   o 8,00 hod. v kinosále domu Junior Levice.

každý člen predloží pri prezentácii svoj členský preukaz!

 

Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu ČS a MK                            
 2. Voľba prac. Predsedníctva, návrhovej a mandátovej komisie 
 3. Správa mandátovej komisie 
 4. Kontrola prijatých uznesení z ČS a MK v roku 2022                                     
 5. Správa o činnosti výboru MsO SRZ za rok 2022  
 6. Správa o plnení zarybnenia a úlovkoch za rok 2022                                                       
 7. Správa o hospodárení organizácie za rok 2022;  Návrh rozpočtu na rok 2023,

Plán práce na r. 2023                                                                                          

 1. Správa kontrolnej komisie za rok 2022 a správa k rozpočtu na r.2023

A schválenie rozpočtu na r. 2023                                                                                                                                    

 1. Diskusia
 2. Návrh na uznesenie a jeho schválenie, správa návrhovej komisie,          
 3. Vylosovanie 2 MP na rok 2024 , najväčší úlovok

Ukončenie ČS a MK                                                                                          

Dnes 31.3.2023 je posledný deň na úhradu členského !!!

prosíme členov, ktorý uhradili cez internetbanking členské, alebo povolenky aby sa zastavili v kancelárii SRZ MsO Levice pre vyzdvihnutie povoleniek. Prineste si zo sebou aj členské preukazy!!!  Každý kto uhradil a odovzdal členský preukaz, mu bolo odoslané poštou povolenie .

BRIGÁDY !! – prosíme členov aby sa zúčastňovali brigád

Prosíme členov, aby sa zúčastňovali brigád, pretože keď príde na brigádu len 1 človek, nevieme urobiť nič.  V pláne máme urobiť veci, kde je potrebných 45 ľudí, a keď príde len 1 člen, tak sa to nedá. Potom treba objednať stroje, ktoré sú stále drahšie.