štrkovisko Mýtne Ludany – zákaz lovu v dňoch: 15.-16. júna 2024 – PRETEKY OBCE

V dňoch 15.-16. júna 2024  bude na štrkovisku Mýtne Ludany zákaz lovu rýb,  organizujú sa športové preteky v love rýb  obce Mýtne Ludany.

Zákaz lovu rýb – štrkovisko Mýtne Ludany