OCHRANA RÝB §13 – V KAPROVÝCH VODÁCH – VODNÉ NÁDRŽE – ZÁKAZ LOVU RÝB OD 15.3-31.5.

v kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája. Zákaz lovu všetkých rýb sa nevzťahuje na

kaprové vody , ktoré sú vodným tokom /Hron č.3, Perec, Sikenica/

kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami /štrkovisko M.Ludany, štrkovisko Tlmače/