VN Bátovce – zákaz vjazdu do poľa !!!

*Prosíme rybárov, nejazdite do poľa na VN Bátovce !! majiteľ pozemkov poľnohos. pôdy sa sťažoval, že nám uzatvorí príjazdovú cestu, ak budú rybári vchádzať do poľa.

prosíme rybárov, ktorí budú vidieť niekoho autom v poli, alebo sa tam otáčať, aby nám ho nafotili a podali info /kľudne aj anonymne/ aby sme vedeli dotyčného doriešiť.