PLATENIE ČL.PRÍSPEVKOV A POVOLENÍ NA RYBOLOV PRE ROK 2024

VÝDAJ NOVÝCH POVOLENÍ NA RYBOLOV A PLATENIE ČLENSKÝCH POPLATKOV NA ROK 2024 ZAČÍNA

OD 18. decembra 2023

 

18.12. 2023    PONDELOK       8,00 – 11,30              12,00 – 15,00  HOD.

19.12. 2023    UTOROK           8,00 – 11,30              12,00 – 15,00  HOD.

20.12. 2023    STREDA             8,00 – 11,30              12,00 – 18,00 ho

 21.12. 2023  ŠTVRTOK –    ZATVORENÉ

  1. 12. 2023 PIATOK   –  ZATVORENÉ

27.12. 2023   STREDA         8,00 – 11,30              12,00 – 15,00  HOD.

 

PO NOVOM ROKU od  2.1. 2024

 každý deň, podľa úradných hodín

 

ceny členského, miestnej povolenky zostávajú ako boli v r. 2023, nezvyšovali sa !!!

  • zväzové povolenie zvýšila SRZ Rada na 75,-€

 

uhrádzať členské a povolenia na rybolov je naďalej možné aj elektronicky na účet.  Je potrebné napísať na mail srzmsolevice@gmail.com  meno, adresu, dátum narod., a aké povolenie si žiadate vydať /miestne, zväzové/