všetky vody máme otvorené na rybolov.

SRZ MsO Levice oznamuje rybárom, že na všetkých našich vodách je možnosť rybolovu .

Na VN Bátovce, VN Kozárovce, VN Devičany, štrkovisko M.Ludany   je ochranná doba vysadených druhov rýb. Tieto vysadené druhy rýb je potrebné pri ulovení šetrne vrátiť späť do vody.  /jedná sa o kapra rybničného, amura bieleho/