Zarybnenie vôd – Zákaz lovu vysadených druhov rýb. Lov ostatných druhov rýb je povolený.

V termíne od 4.11.2023 sa do revírov nasádzajú ryby /kapor rybničný, amur biely/, preto je potrebné ulovené hájené druhy rýb vrátiť šetrne späť do vody.

Lov rýb na jednotlivých vodných nádržiach bude povolený.

Hájenie vysadených druhov rýb začína:

VN Kozárovce, štrkovisko M. Ludany  4.11.2023 do 30.11.2023.  Kapra  si môžete privlastniť od 1.12.2023 /piatok/

VN Bátovce, VN Devičany 11.11.2023 do 7.12.2023   kapra a amura si môžete privlastniť od 8.12.2023   /piatok/

od 26. októbra 2023 zarybňujeme zväzové kaprové vody  kaprom rybničným. Hájenie vysadených druhov rýb na týchto revíroch nebude.

Od 4.11.2023 zarybňujeme šťukou severnou všetky zväzové vody, hájenie vysadenej šťuky severnej na revíroch nebude

od 4.11.2023 zarybňujeme štrkovisko Mýtne Ludany kaprom rybničným.