BRIGÁDY – prosíme členov SRZ Levice aby si odpracovali brigádu za rok 2023.

Prosíme členov SRZ MsO Levice, aby si prišli odpracovať brigádu za rok 2023.  Je možnosť podľa plánu brigád  /www.srzlevice.sk/ hospodárska činnosť/brigády 2023/    alebo aj individuálne, stačí zavolať tajomníkovi /určí plán práce – brigádu si môžete odrobiť v ľubovoľný  deň/… prípadne doniesť 4 vrecia obilia.

Tento víkend boli 4 brigády:  do VN Bátovce prišli 3 brigádnici – s 3 členmi sa nedá nič urobiť, je potrebné čistiť zarastené chodníky, príjazdové cesty, lovné miesta.

na VN Tekov prišli 5 brigádnici…   je to strašne málo, nevieme robiť plánované práce.