Informácia ohľadne cien povolení pre rok 2024 – Miestne povolenie a členské sa nebude zvyšovať.

Výbor SRZ MsO Levice týmto informuje členskú základňu, že aj napriek zvýšenému odvodu z členskej známky z doterajších 7,-€ na 11,-€ za každého člena – odvod na Radu SRZ, nebudeme zvyšovať členské príspevky ani miestne povolenie.

Cena členskej známky a miestne povolenie ostávajú rovnaké ako boli v r. 2023, tak aj pre rok 2024.

cena zväzového povolenia, ktoré si môže člen dokúpiť je stanovené Radou SRZ pre rok 2024 na 75,-€